Un dels dubtes que és més freqüents del que imaginem pel que fa a herències i testaments a Manresa és en què consisteix la denominada llegítima. No és estrany que es pregunti, ja que en molts casos alguns dels que haurien de tenir una part de l’herència són desheretats i, aleshores, només podrien percebre la quantia referent a aquesta quantitat legítima.

Així doncs, en aquest article explicarem breument en què consisteix això perquè surtis de dubtes. En qualsevol cas, si ets desheretat, l’ideal és sol·licitar assessorament sobre herències i testaments a Manresa perquè et puguin ajudar de manera personalitzada respecte de les opcions que tens.

La llegítima d’una herència està definida a l’article 806 del Codi Civil i s’hi especifica quin percentatge de béns són innegables a determinats hereus que es coneixen com a hereus forçosos. Podríem dir que aquesta és una part intocable, per tant, ni tan sols el testador no podrà imposar res sobre aquesta quantia.

Cal destacar que l’única forma de privar un hereu forçós d’aquesta quantitat seria desheretant-lo per algunes causes que també es recullen al Codi Civil. D’aquesta manera, els fills de la víctima tindrien dret en concepte de legítima a les dues terceres parts del total de l’herència del progenitor en qüestió.

El cònjuge del mort té reconegut un dret d’usdefruit parcial sobre el total de l’herència independentment dels descendents o ascendents de qui ha mort. I, finalment, els ascendents que rebrien en concepte de llegítima tindrien dret a la meitat de l’herència que correspondria als descendents. Però si concorren amb el vidu o vídua, tindrien dret a un terç de la mateixa.

A Servi 3 oferim tot tipus de serveis sociosanitaris a persones grans, persones dependents. .., i també, oferim un servei integral d’assessorament i gestió quant a tràmits legals.

Sol·licitar Més Informació

(*) Camps Obligatoris

11 + 12 =

Ubicació

Volem Ajudar-te

A Servi 3 volem estar a prop teu, ajudant-te a través dels nostres professionals en la cura dels teus éssers estimats perquè puguin gaudir de la vellesa que ells i vosaltres heu somiat.

cuidados a domicilio

Inscrita en el Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials Nº S10212

Contactar

93 872 62 29

Envia'ns un Email

Horaris

Horari d'Oficina

Dilluns a Divendres de 09:30 a 13:30

Atenció Telefònica

Dilluns a Diumenge de 09:00 a 20:00

Asistencia a Domicilio Manresa

Assistència a Domicili